College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Spreekuur wethouders

Het spreekuur komende donderdag gaat NIET door in verband met Corona.
Als u vragen heeft kunt u mailen met bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl