College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Spreekuur wethouders

  • Voor inwoners, ondernemers en organisaties
  • Elke eerste donderdag van de maand, van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis Bloemendaal.
  • Inloopspreekuur in het gemeentehuis op donderdag 7 mei 2020: wethouder Nico Heijink vervangt wethouder Henk Wijkhuisen vervangt tijdens dit spreekuur

Spelregels

  • Het gaat om zaken waarvoor u de aandacht van het college nodig heeft, zoals de behoefte aan een nieuwe dienst of voorziening
  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten
  • Het gesprek is niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt

Aanmelden

Stuur uw mail met het onderwerp van gesprek naar secretariaat@bloemendaal.nl