College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Spreekuur wethouders

Op donderdag 6 augustus vindt het spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur plaats in het gemeentehuis.
Alleen wethouder Henk Wijkhuisen is dan aanwezig.
Hebt u vragen? Mail dan met bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl