College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Spreekuur wethouders

Op donderdag 2 juli vindt het spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur plaats in het gemeentehuis.
Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn is dan afwezig.
Hebt u vragen? Mail dan met bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl