Paul Dubbe (gemeentesecretaris)

Paul Dubbe

Paul Dubbe is gemeentesecretaris van Bloemendaal. Hij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college van burgemeester en wethouders.

Verantwoordelijkheid

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft hij met het directieteam leiding aan alle ambtenaren. Hij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente. Als secretaris is hij de eerste adviseur van het college.

Nevenfunctie

Vrijwilliger Landje van de Boer (onbezoldigd)