Thessa van der Windt (wethouder D66)

portretfoto wethouder Thessa van der Windt

Portefeuille 

 • Klimaat & Energie
 • Mobiliteit en verkeer
 • Weg-/waterbeheer en riolering
 • Huisvesting onderwijs
 • Afvalinzameling (exploitatie)
 • Personeelszaken
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Openbare ruimte: speelvoorzieningen, natuur en groenvoorziening en fysieke inrichting
  winkelstraten
 • Straatreiniging en gladheidsbestrijding
 • Begraafplaatsen (exploitatie)
 • Cultuur (inclusief bibliotheek)
 • Monumenten (inclusief cultuurhistorie en archeologie)
 • Projectwethouder Kop Zeeweg/ Strandverkeer
 • Dorpskernwethouder Overveen en Aerdenhout
 • 2e locoburgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks bestuur KIMO (vereniging van kustgemeenten) (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter RVC Zorgpartners Midden-Holland (bezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging Pro Senectute (bezoldigd)
 • Bestuurder O2 Legal Holding BV (onbezoldigd)
 • Bestuurder O2 Legal BV (onbezoldigd)