Attiya Gamri (wethouder PvdA)

portretfoto wethouder Attiya Gamri

Portefeuille

 • Wonen & Volkshuisvesting (inclusief taakstelling statushouders)
 • Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
 • Zorg & welzijn en ouderen
 • Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ)
 • Onderwijs (exclusief Huisvesting)
 • Volksgezondheid en gezondheidszorg
 • Muziekschool
 • Asielzoekers en Vluchtelingen
 • Projectwethouder Oldenhove, Blekersveld, Vitaal Vogelenzang en Westelijke Randweg 1
 • Dorpskernwethouder Vogelenzang
 • 3e locoburgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid bestuur Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Spaarne Werkt (onbezoldigd)
 • Lid bestuurscommissie Publieke Gezondheid en
  Maatschappelijke Zorg (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (onbezoldigd)

Declaraties