Ankie Broekers-Knol (burgemeester)

Burgemeester Ankie Broekers-Knol

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking en participatie inwoners
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 • Representatie en externe betrekkingen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Lid Curatorium van de Telders stichting (onbezoldigd)
 • Lid bestuur van de Bontius stichting van het LUMC (onbezoldigd)
 • Lid van Sociëteit De Witte in Den Haag en vanuit dat verband lid van het bestuur van de Open Leidse Tafel (onbezoldigd)