Rob Scholte (wethouder VVD)

portretfoto wethouder Rob Scholte

Portefeuille

 • FinanciĆ«n 
 • Grondzaken en vastgoed
 • Omgevingsbeleid
 • Economische zaken, recreatie en toerisme, winkelstraten, deelnemingen (onder andere Meerlanden)
 • ICT, inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies
 • Belastingen, heffingen (GBKZ)
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Strandzaken inclusief pacht- en huurovereenkomsten
 • Sport
 • Asiel (locaties)
 • Projectwethouder Park Lokhorsterduin (Park Vogelenzang), Dennenheuvel en Bispinckpark
 • Dorpskernwethouder Bennebroek en Bloemendaal
 • 1e locoburgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Meerlanden (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)
 • Bank Nederlandse Gemeenten (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)
 • Stedin Groep (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Enterprise Connected (zzp) (bezoldigd)
 • Romacled BV (pensioen bv/belegging) (bezoldigd)