Opvanglocaties asielzoekers

De zoektocht naar locaties voor asielzoekers heeft de volle aandacht van de gemeente. De gemeenteraad stemde voor de zomer in met een locatie op de Westelijke Randweg 1 in Overveen en locatie op de Sparrenlaan in Aerdenhout. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de geschiktheid van de locaties onderzocht.

Sparrenlaan Aerdenhout

Het COA-onderzoek naar de Sparrenlaan in Aerdenhout is afgerond. Het COA vindt deze plek geschikt voor de tijdelijke opvang van maximaal 30 minderjarige asielzoekers (13-18 jaar). Het COA huurt de locatie aan de Sparrenlaan voor een periode van 5 jaar. Op maandag 15 januari was er een informatieavond in de kerk op Sparrenlaan 9.
Lees de lijst met vragen en antwoorden over de opvanglocatie Sparrenlaan

Westelijke Randweg 1 

In eerste instantie kwam uit het onderzoek dat het COA de Westelijke Randweg 1 niet geschikt vindt als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Als reden hiervoor geeft het COA dat er te grote investeringen nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor tijdelijke bewoning. Door de Spreidingswet moeten wij meer asielzoekers opvangen en is de urgentie nóg groter. We hebben daarom het COA gevraagd nogmaals te onderzoeken onder welke voorwaarden de Westelijke Randweg wel geschikt is als opvanglocatie.