Concept regionaal plan opvang asielzoekers

Gemeenten krijgen vanwege de landelijke spreidingswet ook de wettelijke taak om opvangplaatsen voor asielzoekers te organiseren. De spreidingswet is er nog niet, maar we moeten daar wel op voorbereid zijn. In de regio Kennemerland pakken we dit samen op en gaat het om 2043 asielzoekers die we een veilige plek willen bieden. Gemeente Bloemendaal gaat daarvan 90 asielzoekers opvangen.
In het Concept Regionaal Plan is afgesproken dat iedere gemeente uit de regio Kennemerland vóór 1 april 2023 twee mogelijke locaties aandraagt voor de opvang van asielzoekers. 

Wij zien de Westelijke Randweg 1 in Overveen en de Sparrenlaan 9/9a in Aerdenhout als mogelijk geschikte locaties voor opvang aan asielzoekers. In de Sparrenlaan willen we 20 tot 30 alleenstaande minderjarigen opvangen. Uiteraard met goede begeleiding. Op de Westelijke Randweg 1 gaat het om ongeveer 60 asielzoekers.  
De gemeenteraad heeft ingestemd met beide locaties. Het COA onderzoekt of deze locaties uiteindelijk geschikt (te maken) zijn.