Huisvesting en opvang asielzoekers, statushouders en vluchtelingen

Net als iedere gemeente staat ook Bloemendaal voor de steeds groter wordende opgave om verschillende doelgroepen te huisvesten. Het gaat om mensen die dringend tijdelijke opvang nodig hebben, zoals Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Op dit moment hebben we drie opvanglocaties. Eén voor statushouders (Oldenhove in Overveen) en twee voor Oekraïense vluchtelingen (Kerklaan in Bennebroek en Duinlustweg in Overveen). Om aan de steeds groter worden opgave te voldoen zoeken we in alle dorpskernen naar nieuwe locaties. Gemeenten krijgen daarnaast ook de wettelijke taak om opvangplaatsen voor asielzoekers te organiseren.