Beoordelingscriteria opvanglocaties asielzoekers

Bij de zoektocht naar mogelijk geschikte locaties zijn we uitgegaan van de locatielijst die in 2020 is gebruikt toen we plekken zochten voor de huisvesting van statushouders. Die lijst is opgeschoond. Sommige locaties zijn op dit moment niet meer beschikbaar of worden op korte termijn ingezet voor woningbouw. Daarnaast is gekeken naar een goede spreiding over de dorpskernen. De genoemde lijst uit 2020 is daarnaast aangevuld met nieuwe locaties. 

Welke criteria hebben we (onder andere) gebruikt bij de beoordeling van locaties?

  • Perceel grond heeft bestaande bebouwing
  • Perceel is eigendom van gemeente of van eigenaar die voor opvang openstaat
  • Opvangmogelijkheid is passend binnen bestemmingsplan
  • Is niet voorzien voor opvang van Oekra├»ense vluchtelingen
  • Is op korte termijn beschikbaar 
  • Is op korte termijn bruikbaar of bruikbaar te maken
  • Is op loop- of fietsafstand van voorzieningen
  • Is goed bereikbaar

Mogelijke opvanglocaties asielzoekers

De lijst van mogelijke opvanglocaties bestaat uit 2 pagina's: