Omgevingswet

In 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een eigen Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen.

Bekijk de video over de Omgevingswet.

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn ingewikkeld. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen samengevoegd in één Omgevingswet. Dit is makkelijker en overzichtelijker.

  • Van 26 wetten naar 1 wet
  • Van 60 naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur 
  • Van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling

Als u na invoering van de Omgevingswet iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin, vraagt u straks op en andere manier een vergunning aan. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.

Als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De gemeente Bloemendaal werkt sinds 2016 aan het invoeren van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023.

De Omgevingswet vraagt ook om een nieuwe Omgevingsvisie (moet klaar zijn in 2025), alle bestemmingplannen moeten worden omgezet naar het Omgevingsplan (2030), de bestaande regelgeving moet worden aangepast, het inrichten van participatie en aan het aanpassen van de bestaande werkprocessen.

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie gaat over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid. Lees meer over de Omgevingsvisie.

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid of op het Informatiepunt Leefomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met de programmamanagers: