Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Als u gaat (ver)bouwen, krijgt u met deze wet te maken. Op deze pagina leggen we uit wat de Omgevingswet is, wat het Omgevingsloket is en waar u meer informatie kunt vinden.

Bekijk de video over de Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 gaan we:

 • van 26 wetten naar 1 wet
 • van 60 naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur 
 • van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling

Dit is makkelijker en overzichtelijker. De wet geldt voor alle inwoners, en ondernemers in Nederland en vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. 

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Na 1 januari 2024

Als u na invoering van de Omgevingswet iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin, vraagt u straks op en andere manier een vergunning aan. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.

Als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Inwoners en ondernemers kunnen via het Omgevingsloket snel en eenvoudig hun plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. 

In het Omgevingsloket kunt u:

 • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project, en welke dat moet zijn
 • zien of u een melding moet doen
 • direct uw vergunning(en) aanvragen en meldingen indienen
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid ter plaatse gelden
 • zien welke regels voor uw (geplande) werkzaamheden gelden
 • een overleg met de gemeente aanvragen
 • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een eigen Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie gaat over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid. Lees meer over de Omgevingsvisie.

De gemeente Bloemendaal werkt sinds 2016 aan het invoeren van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

De Omgevingswet vraagt ook om een nieuwe Omgevingsvisie (moet klaar zijn in 2025), alle bestemmingplannen moeten worden omgezet naar het Omgevingsplan (2030), de bestaande regelgeving moet worden aangepast, het inrichten van participatie en aan het aanpassen van de bestaande werkprocessen.

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid of op het Informatiepunt Leefomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met programmamanager Vivianne Lückers via v.luckers@bloemendaal.nl