Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een eigen Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie gaat over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid.
Lees meer over de Omgevingsvisie