Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingsvisie gaat in hoofdlijnen over alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De visie gaat dus over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid.

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de basis voor de Omgevingsvisie, Bloemendaal van A tot Z, vastgesteld. Het resultaat is een overzicht en analyse van het bestaande beleid. Dit is een dynamisch document. Dat betekent dat het document wijzigt als de gemeente het beleid aanpast.

Download Bloemendaal A-Z

De omgevingsvisie is de opvolger van de ruimtelijke structuurvisie en bundelt alle strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan. Bijvoorbeeld het milieubeleidsplan, strategische gedeelte van het waterplan, verkeers- en vervoerplan en delen van het natuurbeleidsplan.

Bloemendaal geldt als een ideale plek voor ‘rustrecreatie’: het beleven van het glooiende landschap samen met de kleinschaligheid van de dorpskernen. De dorpskernen Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen combineren landgoederen, bos, duin en mooie stranden. Bennebroek en Vogelenzang combineren landgoederen, duingebied en vanuit de polders zicht op de bollenvelden.

Om in de toekomst dit karakter te houden van Bloemendaal moeten we ruimte bieden aan nieuwe ideeën. Daarnaast moet Bloemendaal in de toekomst letten op milieu, gezondheid en veiligheid.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Bloemendaal een gemeente blijft waar mensen zich thuis voelen. Deze keuzes voor de toekomst komen in de Omgevingsvisie te staan.

De omgevingsvisie gaat ook over de zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid in Bloemendaal. Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom klimaatadaptatie en energietransitie:

  • Hoe zorgen we voor voldoende plekken voor wateropslag na grote regenbuien?
  • Hoe regelen we dat de CO2 uitstoot wordt gehalveerd?
  • Hoeveel ruimte hebben we voor zonnepanelen en windmolens?

Maar het gaat ook om mobiliteit:

  • Hoe krijgen we betere doorstroming van het verkeer naar de kust?
  • Waar kan het openbaar vervoer- en fietsnetwerk worden verbeterd?

Of een gezonde en veilige leefomgeving:

  • Hoe zorgen we ervoor dat de luchtkwaliteit overal goed is?
  • En dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar wijk?