Het (nieuwe) Omgevingsloket

Inwoners en ondernemers kunnen via het Omgevingsloket snel en eenvoudig hun plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. 

In het Omgevingsloket kunt u:

  • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project, en welke dat moet zijn
  • zien of u een melding moet doen
  • direct uw vergunning(en) aanvragen en meldingen indienen
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid ter plaatse gelden
  • zien welke regels voor uw (geplande) werkzaamheden gelden
  • een overleg met de gemeente aanvragen
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan
Naar het Omgevingsloket