Wat is de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 gaan we:

  • van 26 wetten naar 1 wet
  • van 60 naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur 
  • van 75 ministeriĆ«le regelingen naar 1 Omgevingsregeling

Dit is makkelijker en overzichtelijker. De wet geldt voor alle inwoners, en ondernemers in Nederland en vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.