College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Spreekuur wethouders

  • Voor inwoners, ondernemers en organisaties
  • Elke eerste donderdag van de maand, van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis Bloemendaal.
  • Op 28 oktober van 15.00 tot 16.00 uur in Bennebroek
  • Op 11 november van 15.00 tot 16.00 uur in het dorpshuis in Vogelenzang
  • Het inloopspreekuur in het gemeentehuis op donderdag 2 januari 2020 is verplaatst naar donderdag 9 januari.

Spelregels

  • Het gaat om zaken waarvoor u de aandacht van het college nodig heeft, zoals de behoefte aan een nieuwe dienst of voorziening
  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten
  • Het gesprek is niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt

Aanmelden

Stuur uw mail met het onderwerp van gesprek naar secretariaat@bloemendaal.nl

Het spreekuur van 5 december van wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn wordt overgenomen door wethouder Henk Wijkhuisen.