College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn/haar eigen taakgebied.

Wijziging in spreekuur:

Wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn houdt komende 3 januari 2019 géén inloopspreekuur.