College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Op elke eerste donderdag van de maand, van 9.00 tot 10.30 uur, kunnen inwoners, ondernemers en organisaties (na aanmelding vooraf) op een laagdrempelige manier in gesprek met burgemeester of wethouder. Deze gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen.

Over het gesprek

  • Het gaat om zaken waarvoor u de aandacht van het college nodig heeft, zoals de behoefte aan een nieuwe dienst of voorziening
  • Het gesprek is niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en meldingen over de openbare ruimte
  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten

Aanmelden

  • Vooraf aanmelden per e-mail via bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl 
  • Geef in uw e-mail aan welk onderwerp u wilt bespreken en met welk collegelid 
  • Het exacte tijdstip van het gesprek bevestigen wij u per e-mail