Riolering

Riolering is het systeem van buizen en putten om het vuile water van woningen en het regenwater van straten af te voeren. De gemeente zorgt ervoor dat dit water via putten, buizen en gemalen wordt verzameld en kan wegstromen naar de zuivering van het waterschap (in onze regio is dit het Hoogheemraadschap van Rijnland). De zuiveringsinstallatie maakt al het rioolwater schoon en daarna wordt dit water afgevoerd naar het Noordzeekanaal en zee.

Heeft u in uw huis of tuin last van een rioolverstopping, spoelt het toilet bijvoorbeeld niet meer door?

Lees wat u moet dan als uw riool verstopt is.

Bij riooloverlast zijn er 5 klachten die wel eens kunnen voorkomen:

 • Stank in huis
 • Uit het toilet of afvoer komend rioolwater bij hevige regen
 • Overstromende putten op straat bij hevige regen
 • Stank uit put op straat
 • Grote plassen op straat

Stank in huis

Bij oude huizen dient de regenpijp soms nog als ontluchting in plaats van een standleiding naar het dak. Hierdoor kunnen nare luchtjes ook in huis voorkomen.

Oplossing

Neem contact op met een vakkundige loodgieter om dit aan te passen.

Uit het toilet of afvoer komend rioolwater bij hevige regen

Heeft u bij hevige regenbuien last van een borrelend toilet of water dat uit de afvoer komt? Of u heeft zelfs een overstroming in huis? Dit kan voorkomen bij een gemengd rioolstelsel (dat betekent dat er maar 1 buis is naar het riool: voor het afvalwater en al het regenwater). De enorme hoeveelheid water van het dak zoekt de weg met de minste weerstand, waar het dus het snelste weg kan. Dit is vaak het laagstgelegen punt in het systeem. Bijvoorbeeld het toilet op de benedenverdieping. Bij een grote hoeveelheid water van het dak is er sprake van opstuwing in uw eigen buizensysteem en dit kan voor vervelende overlast zorgen.

Oplossingen

 • Plaats ontlastputjes: als u eigenaar bent van een oudere woning raden wij u aan ontlastputjes te monteren. Deze zijn te koop bij een bouwmarkt. U kunt ontlastputjes aanbrengen aan de buitenkant van uw huis onderaan de regenpijp. Door de opening in de regenpijp kan het water van uw dak dan sneller de tuin instromen als het (tijdelijk) niet het riool in kan. Bij nieuwbouwwoningen zijn ontlastputjes al sinds 2012 verplicht.
 • Voer regenwater gescheiden af: als het plaatsen van ontlastputjes (bij een gemengd rioolstelsel) niet helpt, kunt u het regenwater van uw dak apart gaan afvoeren. Het regenwater kan dan vrij de tuin in stromen. Dit gescheiden afvoeren oftewel ‘afkoppelen’ is ook beter voor de bodem.
  Tip: leg een tegel of grind onderaan de regenpijp, dan maakt het wegstromende water geen gat in de grond. Of plaats een regenton voor al dit schone water en gebruik het in droge perioden voor de planten.

Soms komt het voor dat er nog steeds water uit een afvoer komt na een extreme regenbui. Controleer nog eens goed of alle (regen)pijpen niet op het riool zijn aangesloten. Wordt de oorzaak nog niet duidelijk, neem dan contact op met uw loodgieter.

Voorbeelden van ontlastputjes

Bij extreme regenbuien kan het regenwater niet snel genoeg weg stromen in het riool of in de grond wegzakken. Er kan sprake zijn van water op straat en overlast voor het verkeer. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen omdat er door klimaatverandering meer regen in korte tijd valt. Na een hevige regenbui kan het een paar uur duren voordat al het regenwater is afgevoerd via het riool of de grond is ingezakt. Soms duurt het zelfs een halve of hele dag duren.

Wat kunt u doen

Als er putdeksels in een straat omhoog komen met rioolwater dat eruit spuit, wilt u dat dan zo snel mogelijk bij ons melden via telefoonnummer 14 023  Buiten kantooruren belt u de politie via 0900-8844 Als het geen spoed is, maar u de gemeente wel op de hoogte wil stellen van wateroverlast, kunt u ook een melding doen. Vul het contactformulier in U kunt ook foto's meesturen.

Stank uit put op straat

Als het een lange tijd niet geregend heeft, kan er een nare lucht uit een rioolput komen. Door een gebrek aan water werkt de stankafsluiting (soort zwanenhals) minder goed.

Oplossing

U kunt een flinke emmer water in de rioolput doen. Dankzij deze laag water, zal de stankafsluiting beter werken.

Grote plassen op straat

Na een grote regenbui en/of storm kunnen blaadjes en takjes problemen geven voor het wegstromen van regenwater bij (straat)putten. De gemeente kan niet in korte tijd alle straatputten in alle straten schoonvegen.

Oplossing

U kunt een handje helpen om met een bezem het groene afval weg te halen. Bij een volgende regenbui kan het regenwater van uw straat dan tenminste het riool in en komt uw straat niet of minder blank te staan.
Als er geen blaadjes of ander vuil voor de straatput ligt en er zijn regelmatig grote plassen op straat die niet binnen een dag verdwijnen, kunt u hiervan melding doen bij de gemeente

Door klimaatverandering valt er meer regen in een kortere tijd. Zulke hevige regenbuien noemen we ook wel piekbuien of klimaatbuien. Het regenwater kan niet snel genoeg wegstromen in het rioolstelsel of de grond. Er is sprake van hinder en overlast voor het verkeer. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen. Voor de toename van deze piekbuien is niet altijd een oplossing. Voetgangers, fietsers en automobilisten zullen rekening moeten houden met vaker ‘water op straat.

Gevolgen van piekbuien

 • Sommige wegen zijn niet begaanbaar en men moet omrijden
 • Diepe viaducten en spoorwegovergangen zijn niet open, behalve voor hulpdiensten
 • Pas na een paar uur (of soms na 24 uur), zijn wegen weer begaanbaar.

Wat doet de overheid?

Sinds de extreme regenval in Limburg, België en Duitsland in juli 2021 wordt er nog harder gewerkt aan technische maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen noodsituaties ontstaan. Het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur, de waterschappen en gemeenten waren al tientallen jaren bezig om ervoor te zorgen dat de kwetsbare gebieden beschermd blijven. Nu wordt er in een versneld tempo naar nog meer oplossingen gezocht voor al het regenwater. 

Wat kunt als inwoner zelf doen?

Als inwoner kunt u zelf ook bijdragen aan minder wateroverlast. Bijvoorbeeld door tegels in de tuin te vervangen door groen en regenwater op te vangen in een berging zoals regentonnen, waterschuttingen, vijvers met noodopvang en waterkratten. Een andere belangrijke maatregel is het regenwater van het dak van de woning afkoppelen van het gemengde riool (1 buis voor afvalwater en regenwater) en in de tuin te laten wegstromen. Zie Klimaatadaptatie voor meer informatie en tips.

Om de zuivering goed te laten functioneren mag u geen (chemische) stoffen in het riool gooien. Zoals:

 • (Frituur)vet en olie
 • Verf
 • Medicijnresten 
 • Maandverband
 • WC-doekjes, luierdoekjes en biologische afbreekbare doekjes (kunnen ook verstopping veroorzaken)

Doet u dit wel, dan loopt u het risico op een rioolverstopping en moet u misschien kosten maken om dit te laten repareren door een loodgieter. 

Medicijnresten brengt u naar de apotheek. Klein chemisch afval brengt u naar de milieustraat

De gemeente zorgt voor het verzamelen en afvoeren van het vuile water en het regenwater vanaf de erfgrens (= perceelgrens). Daarvoor legt de gemeente riolering aan, inspecteert deze regelmatig en voert onderhoud uit. Als we in de gemeente het oude riool moeten vervangen door nieuwe riolering dan leggen we zo vaak mogelijk een gescheiden rioolstelsel aan. Dat doen we ook in nieuwbouwwijken. In plaats van 1 buis, liggen er 2 buizen in de grond om zo het schone regenwater apart in te zamelen:

 • 1 buis die het vuile water vervoert naar de zuiveringsinstallatie en
 • 1 buis die het hemelwater (is neerslag) laat wegstromen naar een sloot of vaart (of ander oppervlaktewater) of infiltreert in de bodem

Dit noemen we afkoppelen.

De zuivering ontvangt hierdoor vuiler water maar veel minder water en functioneert daardoor beter. Het schone regenwater is dan weer goed voor de doorstroming en kwaliteit van het oppervlaktewater. Als er bij u in de straat een aparte hemelwaterbuis ligt, dan mag u niet morsen met bijvoorbeeld olie of je auto wassen boven de straatkolk. Dit vieze water stroomt namelijk direct in de sloot of vaart.

Elk huis moet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. Er geldt één uitzondering voor buiten de bebouwde kom: als de perceelgrens meer dan 40 meter verwijderd is van de gemeentelijke riolering, is een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) of een verbeterde septic tank toegestaan. De kosten van een aansluiting of een IBA zijn altijd voor de bewoner. Zie aansluiting op het riool aanvragen.

U betaalt op 2 manieren voor riolering en afvalwaterzuivering. Via de rioolheffing aan de gemeente en via de zuiveringsheffing aan het waterschap.

De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het riool. Rioolheffing heeft niets te maken met het zuiveren van afvalwater. Rioolheffing is een vast bedrag dat elk jaar door de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) wordt vastgesteld. Zie GBKZ.nl voor meer informatie en de tarieven.

Het waterschap gebruikt de inkomsten van de zuiveringsheffing voor het schoonmaken van water.