Rioolverstopping

Heeft u in huis last van een rioolverstopping dan moet dat snel opgelost worden. Maar wie moet dat doen en bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bij uzelf of bij de gemeente en wie betaalt de reparatie? 

Belangrijk om eerst te weten waar de verstopping zit

Volg deze stappen:

  1. Bij een rioolverstopping moet de huiseigenaar eerst (laten) vaststellen dat de rioolverstopping niet op eigen erf zit. Of dat deze is ontstaan door verkeerd gebruik (bijvoorbeeld vanwege doorspoelen van frituurvet, verband en dergelijke). Onderzoekskosten en kosten voor graafwerk zijn altijd voor rekening van de eigenaar.
  2. Zoek de erfscheidingsput op de erfgrens op. Hier kunt u in de riolering kijken. Op de erfgrens gaat de verantwoordelijkheid namelijk pas over naar de gemeente. Soms moet u even zoeken naar zo’n aansluitputje. Meestal zit er een laag aarde of zand overheen (op 50 tot 100 cm diepte). Dit putje moet open gemaakt worden zodat u of een loodgieter erin kan kijken. Als u het putje echt niet kunt vinden kunt u contact opnemen met de gemeente. In sommige gevallen zijn er nog oude tekeningen van de aanleg bewaard gebleven. Maar dat geldt zeker niet voor alle buurten en straten.
  3. Tip: de plaats van de verstopping is makkelijker te bepalen als u het toilet doortrekt, zodat u kunt zien of het water stroomt.
  4. Is het putje droog/leeg, dan zit de verstopping op uw eigen terrein of onder uw eigen woning. De huiseigenaar moet het probleem dan zelf (laten) verhelpen. De kosten zijn voor eigen rekening.
  5. Staat het putje vol, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. Doe een melding of neem contact op via 14 023 
    Buiten kantoortijden geeft u uw melding ook via dit nummer door aan de calamiteitendienst.

Let op:

Verstoppingen in gemeentegrond worden zo snel mogelijk door de gemeente zelf opgelost. Laat u de verstopping op gemeentegrond repareren zonder contact op te nemen met de gemeente, dan betaalt u zelf de kosten. Dit geldt ook voor eventuele herstelkosten van de stoep of weg of plantsoen.
U mag alleen werkzaamheden uitvoeren in gemeentegrond in opdracht van en met schriftelijke toestemming van de gemeente.

Plaats van de verstopping opzoeken

Rioolpomp

In de gemeenten staan groene en grijze kastjes in de berm of op de stoep van onze pompbeheerder. Als er een storing is, gaat er aan de buitenkant een rood lichtje branden. Voor een snellere reparatie helpt het als u toch de gemeente belt via 14 023
Heeft u een minipomp van de gemeente op uw terrein/ in uw huis, dan belt u naar het onderhoudsbedrijf zoals vermeld op de sticker van de minipomp.