Klimaatadaptatie

Klimaatverandering heeft invloed op ons leven in Nederland en de rest van de wereld. De stijging van de temperatuur wereldwijd heeft veel ernstige gevolgen. Er zijn meer bosbranden, hevige stormen met heel veel regen en vaak overstromingen, langere perioden van droogte en hitte, verlies van biodiversiteit (sommige dieren en planten sterven uit) enz. Denk aan de CO2 -uitdaging en de stikstofproblemen. Klimaatverandering heeft ook een slechte invloed op de volksgezondheid.

Samen aan de slag

Het is erg belangrijk dat inwoners, gemeenten, provincies en de centrale overheid rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. We moeten de (openbare) ruimte steeds slimmer inrichten en anders gaan leven zodat we de negatieve gevolgen beter kunnen opvangen. Dit noemen we klimaatadaptatie.

 • Technische maatregelen zodat er minder ‘water op straat’ staat na een zware regenbui
 • Apart inzamelen van schoon regenwater (gescheiden rioleringssysteem). Dit noemen we afkoppelen
 • Planten van extra bomen en aanleggen van meer groen zodat er meer schaduwplekken zijn
 • Minder verharden (tegels weghalen op stoepen en planten ervoor in de plaats zetten)
 • Infiltreren/draineren van regenwater
 • Slimmer inrichten van de ruimte. Plekken aanleggen die tijdelijk extra water kunnen opslaan. Bijvoorbeeld sloten met extra brede oevers, speeltuinen verdiept aanleggen of een wadi.

Woning

 • Laat het regenwater van het dak niet meer in het riool lopen, maar in de tuin. Dit noemen we afkoppelen. Dit is beter voor uw planten en ook het grondwaterpeil. Dit voorkomt bovendien grote overlast bij hevige buien. Zie riooloverlast
 • Isoleer uw woning. Kijk op Bloemendaalzetstappen.nl voor tips en subsidie
 • Gebruik zonnepanelen voor het opwekken van energie
 • Verbruik minder drinkwater

Dak vergroenen

 • Voorzie uw dak van sedumplanten. Dat is goed voor insecten en zorgt ervoor dat het koel blijft in uw woning of schuur. Ook is het uitzicht op een groen dak prettig voor u en uw omgeving
 • Er bestaan ook groene daken die water kunnen opvangen en vasthouden. Dit kan alleen als uw dak voldoende sterk is en het gewicht kan dragen
 • De gemeente Bloemendaal heeft vanaf 1 juli 2023 een subsidieregeling voor groene daken. Lees meer over deze subsidie en voorwaarden

Tuin

 • Vang schoon regenwater op (bijvoorbeeld in een regenton of regenschutting) en hergebruik het
 • Verhard uw tuin minder (tegels weghalen en planten ervoor in de plaats zetten)
 • Grind als verharding beter is voor de natuur en het grondwater, dan tegels en stenen. Hoe minder tegels in de tuin hoe beter. Ook worden uw tuin en huis minder warm als er minder tegels om uw huis liggen. U kunt ook schelpen of houtsnippers gebruiken

Insectenhotel plaatsen

 • Insectenhotels kunnen druk bezocht worden door insecten, vlinders, libellen, bijen en vogels. Een insectenhotel kunt u bij een tuincentrum kopen, maar ook zelf maken. Een paar oude stronken in uw tuin zorgen ook voor een mooie schutplek voor insecten. Hoe meer insecten er zijn, hoe meer bloemen en vruchten in uw fruitbomen.

Water op straat: help mee groen afval weghalen

 • Na een grote regenbui en/of storm kunnen blaadjes en takjes problemen geven bij het wegstromen van regenwater bij (straat)putten. U kunt een handje helpen door met een bezem het groen afval weg te halen. Bij een volgende regenbui kan het regenwater van uw straat in ieder geval het riool in en komt uw straat niet of minder onder water te staan.

Hergebruiken

 • Verzamel en lever glas, papier, blik, en plastic in
 • Verzamel en hergebruik spullen via de kringloopwinkel of een website voor tweedehands spullen

Vervoer

 • Neem het openbaar vervoer en gebruik de fiets in plaats van de auto