Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

  • De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu
  • U kunt zelf via de vergunningencheck op omgevingsloket.nl controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Kenniscentrum InfoMil.
  • Wilt u weten of uw (bouw)plan vergunningsvrij is? Kijk dan op de pagina van de Rijksoverheid.
  • Wilt u weten of uw (bouw)plan past in het bestemmingsplan? Dien dan een verzoek toetsing schetsplan in.
  • Wilt u weten of uw (bouw)plan past in het bestemmingsplan en indien dit niet het geval is, het college toch medewerking kan en wil verlenen? Dien dan een Principeverzoek in.

Langere beslistermijn omgevingsvergunning

Op dit moment hebben wij veel aanvragen voor omgevingsvergunningen te verwerken. Dit betekent dat we de beslistermijn van reguliere omgevingsvergunningen het komende halfjaar  in veel gevallen gaan verlengen van 8 naar 14 weken. Aanvragers van deze omgevingsvergunningen stellen we hiervan ook persoonlijk van op de hoogte. 

Nu checken en vergunning aanvragen