Boom kappen

  • Wilt u alleen een boom kappen, dan moet u eerst een vooroverleg aanvragen
  • Vooroverleg bepaalt of u een kapvergunning kunt aanvragen
Nu vooroverleg aanvragen
Scroll de tabel om meer te zien
Kapvergunning (leges) Tarief 2021
Boom kappen € 92,70
Bomen kappen (maximaal 5 bomen) € 92,70
Bomen kappen (maximaal 10 bomen) € 150
Bomen kappen (meer dan 10 bomen) € 300