Boom kappen

  • Wilt u alleen een boom kappen, dan moet u eerst een vooroverleg aanvragen
  • Vooroverleg bepaalt of u een kapvergunning kunt aanvragen
Nu vooroverleg aanvragen

Wilt u naast het kappen van een boom ook nog iets bouwen of aanleggen, dien dan 1 keer de aanvraag in via het Omgevingsloket.

Wanneer een vergunning nodig voor het vellen van houtopstand

  • Houtachtig gewas heeft een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld.
  • Vellen betekent: rooien, kappen, dunnen, verplanten, meer dan 20% van de kroon of wortels snoeien, of iets doen waardoor de boom dood gaat of ernstig beschadigd wordt
  • Ook een omgevingsvergunning nodig als u een boom wilt weghalen die al (bijna) dood is
  • Soms een omgevingsvergunning nodig voor het vellen van bomen die dunner zijn dan de genoemde maat, als het om een waardevolle houtopstand gaat volgens de APV, of als op de houtopstand een herplantplicht of een instandhoudingsplicht rust
  • Omgevingsvergunning voor vellen van houtopstand alleen verleend als deze niet worden gebruikt in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
  • Heel soms is geen omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand. Deze uitzonderingen worden opgesomd in de APV. Het gaat dan bijvoorbeeld om een terrein dat valt binnen de Boswet

 

Kapvergunning (leges) Tarief 2024
Kap van 1 boom € 119,94
Kap tot 10 bomen € 179,92
Kap vanaf 10 bomen € 359,83