Monument, omgevingsvergunning

 • Voor veranderingen of onderhoud aan een rijks,- provinciaal of gemeentelijk monument
 • Of bij panden die liggen in beschermd dorpsgezicht
 • Check aanvraag vergunning via omgevingsloket.nl
 • U heeft DigiD nodig
Nu checken en vergunning aanvragen

Subsidie voor het uitvoeren van restauratie, reconstructie, onderhoud of onderzoek van (bijzonder kenmerkende onderdelen van) gemeentelijke monumenten

 • Aanvraag wordt ingediend voor het volgend kalenderjaar;
 • Aanvraag in de periode 1 juni t/m 30 september voor werkzaamheden: uitvoeren van restauratie of reconstructie van bijzonder kenmerkende onderdelen van beschermde monumenten óf normaal onderhoud van gemeentelijke monumenten;
 • Aanvraag in de periode 1 oktober t/m 15 december voor onderzoek;
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart;
 • Subsidie voor werkzaamheden (restauratie of reconstructie van bijzonder kenmerkende onderdelen) bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 6000;
 • Subsidie voor onderhoud en onderzoek bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 2000,-;
 • Maximale subsidie is afhankelijk van beschikbare budget;
 • Aanvraag wordt verleend aan eigenaar;
 • B&W besluit ná indieningstermijn;
 • Uitvoering werkzaamheden ná toekenning subsidie;
 • Subsidie wordt uitgekeerd ná gereedmelding werkzaamheden en indienen rekening.
Nu aanvragen onderhoudssubsidie

Voor restauratie van rijks- en provinciale monumenten wordt, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie verleend, of een lening verstrekt. Voor Rijksmonumenten informeert u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds

Meer informatie