Samenvatting bewonersbijeenkomst 5 juli 2022

Betrokken bewoners zijn via een brief uitgenodigd voor de bijeenkomst op 5 juli om mee te praten over de plannen en ontwerpen. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis in Overveen.

Projectleider Rutger Groen:

Wij begonnen de avond met een algemene presentatie. Het hoe en waarom van het project en het te doorlopen proces.is uitgebreid ter sprake gekomen. De bijeenkomst werd ingeleid door wethouder Henk Wijkhuisen waarna er kennis is gemaakt met het projectteam van de gemeente.

Wat gaat er gebeuren:

  1. Het transportriool in de Prins Hendriklaan wordt gerenoveerd door aan de binnenzijde een kunststof kous in aan te brengen (relinen). Voordeel hiervan is dat voor deze werkzaamheden niet gegraven hoeft te worden. Dit riool ligt namelijk heel diep en is erg groot waardoor bij graafwerkzaamheden de grondwaterstand flink verlaagd had moeten worden. Dit is nu dus niet nodig en zorgt voor een enorme reductie van de kans op schade aan de woningen. Het riool in de Oranje Nassaulaan ligt niet diep en is een stuk minder groot. Deze kan dan ook zonder problemen traditioneel vervangen worden.
  2. Voor het reguleren van de grondwaterstand ligt er nu een diepdrainage. Deze zal worden vervangen door een horizontaal drainagesysteem wat diverse voordelen heeft. Hiervoor zijn wel beperkte graafwerkzaamheden benodigd.
  3. De straat wordt geherprofileerd. Straat, stoep, parkeerplekken, verkeersdrempels en groen kan aangepast worden op de wensen van de bewoners. De oude klinkers komen in ieder geval terug in de straat. Ook gaat de aannemer acht extra oplaadplekken voor elektrische auto’s realiseren. Hoe, wat en waar gaan wij nog nader onderzoeken. In de Prins Hendriklaan west en de Oranje Nassaulaan blijven de bomen gewoon staan. De bomen in de Prins Hendriklaan Oost zijn aan het einde van hun levensduur en aan vervanging toe. Het ideale moment daarvoor is nu i.v.m. de geplande werkzaamheden.

Na de presentatie en vragen van bewoners is ieder naar de tafel gegaan van zijn deel van de straat waar men na een korte toelichting verder kon ontwerpen.

De aanwezigen waren het er na de presentatie grotendeels over eens dat het verhoogd parkeren vele voordelen heeft. Hetzelfde geldt voor het toepassen van parkeerstroken en het toepassen van een plateau ter hoogte van de kruisingen conform de moderne standaarden voor de inrichting van een 30 km gebied. 

Deel Oranje Nassaulaan:

Buiten het verhoogd parkeren, de parkeerstroken en het toepassen van een verhoogd plateau bij de kruisingen en de bomen die blijven staan was er de wens om de plantenbak te behouden maar de drempel hier wel te verwijderen. Een ander idee was het plaatsen van een wensboom in de plantenbak ter nagedachtenis van een overleden bewoner.

Prins Hendriklaan west:

Buiten het verhoogd parkeren, de parkeerstroken en het toepassen van een verhoogd plateau bij de kruisingen en de bomen die blijven staan was er een lichte voorkeur voor versmalling bij bomen met wortelopdruk boven plateaus of drempels. Wij gaan dit nader onderzoeken. De bestaande drempel op de kruising Oranje Nassaulaan behouden. De hoekhuizen met adres Julianalaan hebben geen brief gehad, deze gaan wij toevoegen aan de adressenlijst. Er werd een suggestie gedaan om 4 verzamelplaatsen aan te brengen voor de kliko’s. Er werd voorgesteld om de oude waalformaat stenen ook in parkeerstroken toe te passen. Er werd een aanbeveling de T-kruising E. Casimirlaan zo haaks en krap mogelijk te maken in plaats van een plateau. Tijdens uitvoering oplossing voor bewonersparkeren (want rest van de wijk is vergunningengebied).

Prins Hendriklaan oost:

Er zijn diverse suggesties gedaan en ideeën geopperd.

Conclusie

Wij gaan alles bekijken en beoordelen. Het idee van de avond was om bewoners alvast een inkijk te geven in het ontwerpproces en de mogelijkheden die er zijn. In een later stadium komen wij bij u terug met een meer uitgewerkt ontwerp.

Vervolg

Aannemer D. Van der Steen B.V. heeft de aanbesteding van de bouwteam opdracht gewonnen. Na de bouwvak gaan wij met de aannemer verder het traject in van het verder detailleren van de ontwerpen. Wij nodigen graag de bewoners uit om deel te nemen in het ontwerpteam van de bewoners. De aannemer haakt na de bouwvak aan. Deze gaat de ideeën verder onderzoeken. Waarna wij in de herfst een voorlopig ontwerp willen voorleggen aan het ontwerpteam van de bewoners. Deze kunnen het dan weer terug koppelen aan hun achterban.

Voor het ontwerpteam zoeken wij een bewonersgroep van maximaal 15 personen verspreid over het project die gaan meedenken over het ontwerp. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de projectleider via r.groen@bloemendaal.nl.