Vervanging riool Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan Overveen

Het riool in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan in Overveen is aan vervanging toe. Naast deze werkzaamheden komt er ook nieuw drainagesysteem.
Bij deze renovatie gebruiken we de bestaande klinkerbestrating van de weg opnieuw.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan is samen met de bewoners in de tweede helft van 2022 in ontwerpsessies en bewonersbijeenkomsten opgesteld. Op 17 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve inrichtingsplan vastgesteld.

Tekeningen inrichtingsplan

Voorbereiding en uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden vergen meer tijd dan verwacht. Eind mei 2023 verwachten we de werkplanning te presenteren via een brief aan de betrokken bewoners.
In deze planning staat onder andere wanneer aannemer D. van der Steen BV start met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Prins Hendriklaan en Oranje Nassaulaan.

Lees meer over het vervangen van de bomen in de Prins Hendriklaan-oost

Rutger Groen, projectleider
r.groen@bloemendaal.nl