Vervanging riool Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan Overveen

Het riool in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan in Overveen is aan vervanging toe. Naast deze werkzaamheden komt er ook nieuw drainagesysteem.
Bij deze renovatie gebruiken we de bestaande klinkerbestrating van de weg opnieuw.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan is samen met de bewoners in de tweede helft van 2022 in ontwerpsessies en bewonersbijeenkomsten opgesteld. Op 17 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve inrichtingsplan vastgesteld.

Tekeningen inrichtingsplan

Voorbereiding en uitvoering

De voorbereiding is afgerond en het werk is inmiddels gestart. Het eerste gedeelte van de drainage is aangebracht. Tussen de Julianalaan en de Oranje Nassaulaan is het eerste gedeelte van het straatwerk aangebracht. De contouren van de nieuwe inrichting zijn hierdoor goed zichtbaar. De aannemer houdt de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden via bewonersbrieven en de Dirk-app.

Parkeren tijdens werkzaamheden

De Prins Hendriklaan is een vergunningengebied. Bewoners die in de Prins Hendriklaan en de Oranje Nassaulaan wonen en een parkeervergunning hebben, kunnen op een andere plek in het vergunningengebied parkeren. Zodra de aannemer de straat gaat opbreken, wordt tijdens de werkzaamheden een alternatieve parkeerlocatie ingericht met extra parkeerplekken.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden via de DIRK-app

Aannemer Van der Steen informeert betrokken bewoners via bewonersbrieven en een speciale app. U kunt ook vragen stellen en reageren op berichten via deze app. Download de DIRK-app

Stephan van den Hoorn, projectleider
s.vandenhoorn@bloemendaal.nl