Vervanging riool Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan Overveen

Het riool in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan in Overveen is aan vervanging toe. Naast deze werkzaamheden komt er ook nieuw drainagesysteem.
Bij deze renovatie gebruiken we de bestaande klinkerbestrating van de weg opnieuw.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan is samen met de bewoners in de tweede helft van 2022 in ontwerpsessies en bewonersbijeenkomsten  opgesteld. Op 17 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve inrichtingsplan vastgesteld.

Tekeningen inrichtingsplan

In het voorjaar van 2023 start aannemer D. van der Steen BV met de uitvoering van de werkzaamheden Prins Hendriklaan en Oranje Nassaulaan.
Nadere informatie volgt via een brief aan de betrokken bewoners.

Rutger Groen, projectleider
r.groen@bloemendaal.nl