Vervanging riool Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan Overveen

Het riool in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan in Overveen is aan vervanging toe. Naast deze werkzaamheden komt er ook nieuw drainagesysteem.
Bij deze renovatie gebruiken we de bestaande klinkerbestrating van de weg opnieuw.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan is samen met de bewoners in de tweede helft van 2022 in ontwerpsessies en bewonersbijeenkomsten opgesteld. Op 17 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve inrichtingsplan vastgesteld.

Tekeningen inrichtingsplan

Voorbereiding en uitvoering

De voorbereidende rioolwerkzaamheden vergen meer tijd dan verwacht. Hierover is regelmatig contact met de betrokken bewoners.
De uitvoering van het werk vindt plaats in 2 fasen:

  • Na de zomervakantie: deel ten oosten van de Westelijke Randweg. Bewoners ontvangen van aannemer Van der Steen een uitnodiging voor een startbijeenkomst over de uitvoering
  • Voorjaar 2024: uitvoering Prins Hendriklaan-west

Parkeren tijden werkzaamheden

De Prins Hendriklaan is een vergunningengebied. Bewoners die in de Prins Hendriklaan en de Oranje Nassaulaan wonen en een parkeervergunning hebben, kunnen op een ander plek in het vergunningengebied parkeren. Voor bewoners zonder een parkeervergunning gan wij coulant om tijdens controles. Zodra de aannemer medio volgend jaar de straat gaat opbreken , richten wij een alternatieve parkeerlocatie met extra parkeerplekken tijdens de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden via de DIRK-app

Aannemer Van der Steen informeert betrokken bewoners via een speciale app. Eerst gaat het vooral over de Prins Hendriklaan-oost en de Oranje Nassulaan.
U kunt ook vragen stellen en reageren op berichten via deze app.
Download de DIRK-app

Werkzaamheden Liander

Lees meer over de werkzaamheden van netwerkbeheerder Liander:

Werkwijze onderhoud | Liander

Met de stroom vooruit | Liander

Rutger Groen, projectleider
r.groen@bloemendaal.nl