Samenvatting bewonersbijeenkomst 5 oktober

Ontwerpteam bijeenkomst Prins Hendriklaan-oost

Op 5 oktober was er een bijeenkomst met bewoners die zich hadden aangemeld voor het ontwerpteam van dit deel van de laan. Het ontwerpteam fungeert als afvaardiging voor hun deel van de laan.
Tijdens deze bijeenkomst hebben zij met diverse experts van de gemeente het voorlopige ontwerp (VO) besproken.

Besproken punten

Verwijderen van de huidige bomen in de Prins Hendriklaan-oost

Vervanging is nodig om de volgende redenen:

 • Een aantal bomen verkeert in slechte conditie
 • De meeste bomen zijn tegen het einde van hun levensduur
 • De bomen zijn erg gevoelig voor wortelbeschadiging. Het risico is erg groot dat de bomen door de geplande werkzaamheden dood gaan

Deze punten maken het logisch om alle bomen in de laan in één keer te vervangen. De boomsoortkeuze is aan de bewoners/bewonersvereniging.

Gevaarlijke kruising met de Julianalaan

Het voorstel van de gemeente is uitgebreid besproken. De aanwezigen waren tevreden met het ontwerp. Voorstellen voor het aanpassen van en paar kleine details worden onderzocht.

Veranderingen Prins Hendriklaan-oost

 • 18 bomen verwijderen, 17 nieuwe bomen planten: de locaties zijn bepaald op basis van ruimte, achterommetjes, inritten en particulier groen. Er komen ruimere boomkransen
 • Behoud huidige laadpaal (2 laadplekken) vlakbij de Julianalaan. Extra laadpaal (2 laadplekken) ter hoogte van huisnummer 89
 • Parkeerplaatsen: Huidige situatie: 92 formele parkeerplaatsen en 2 informele parkeerplaatsen/trottoir. Nieuwe situatie: 96 formele parkeerplaatsen
 • Verkeersplateaus aanbrengen t.h.v. kruising Oranje Nassaulaan en huisnummers 91 en 123, inrichting afgestemd op onde andere inritten, geplande bomen en achterommetjes.
 • Kruising Waldeck Piermontlaan: volwaardige inritconstructie in verband met voorrangsregeling Waldeck Piermontlaan/fietspad
 • Kruising Julianalaan: Julianalaan versmallen geeft meer zicht op de Julianalaan. Volwaardige in-/uitritconstructie in verband met  voorrangsregeling Julianalaan (inclusief verhoogd fietspad in rode tegels)

Veranderingen Oranje Nassaulaan 

 • Bestaande bomen blijven behouden met ruimere boomkransen 
 • Aanleg plantenbak of -vak met gedenkboom ter hoogte van huisnummer 159 
 • Extra laadpaal (2 laadplekken) ter hoogte van huisnummer 140
 • Parkeerplaatsen: huidige situatie: 36 formele parkeerplaatsen en2 informele parkeerplaatsen/trottoir. Nieuwe situatie: 38 formele parkeerplaatsen
 • Drempel ter hoogte van huisnummer 159 vervalt
 • Aanleg kruisingplateau ter hoogte van Oranje Nassaulaan en Prins Hendriklaan

Ontwerptekeningen

De besproken ontwerptekeningen kunt u als pdf-bestanden per e-mail opvragen bij projectleider Rutger Groen.