Samenvatting bewonersbijeenkomst 11 oktober 2022

Ontwerpteam bijeenkomst Prins Hendriklaan-west

Op 11 oktober was er een bijeenkomst met 3 bewoners die zich hadden aangemeld voor het ontwerpteam van dit deel van de laan. Het ontwerpteam fungeert als afvaardiging voor hun deel van de laan.
Tijdens deze bijeenkomst hebben zij met diverse experts van de gemeente het voorlopige ontwerp (VO) besproken. 

Besproken punten

  • Behoud van de huidige bomen in de Prins Hendriklaan-west. Hier waren de aanwezigen erg blij mee
  • De parkeerdruk op het deel van de laan waar geen parkeervergunningen gelden, is uitgebreid besproken omdat op dit deel een laadpaal staat gepland. Dit leidt tot minder parkeerplaatsen voor niet-elektrische auto’s. De gemeente bekijkt of een van de twee plekken zo kan worden ingericht dat daar ook een niet-elektrische auto kan staan. Dit is tijdelijk aangezien in de enquete van de bewonersvereniging is aangegeven dat veel mensen binnen enkele jaren gaan overstappen op elektrisch rijden
  • Er werd ook gevraagd naar het type steen dat straks in de parkeervakken wordt gebruikt. De aannemer komt met een voorstel van een steen die past bij de oude klinkers die in de rijbaan terugkomen. Dit voorstel volgt op de komende bewonersavond op 3 november

Veranderingen Prins Hendriklaan-west

  • Bestaande bomen behouden met ruimere boomkransen in verband met wortelopdruk bomen
  • 2 elektrische laadpalen toegevoegd (4 laadplekken)
  • Kruising Ernst Casimirlaan wordt niet verhoogd, maar wel met een aangepaste bocht
  • Aanleg verkeersplateau ter hoogte van huisnummers 21 en 23 in verband met wortelopdruk bomen
  • Parkeerplaatsen: van 22 formele parkeerplaatsen en 19 informele parkeerplaatsen/trottoir naar 41 formele parkeerplaatsen

Ontwerptekeningen

De besproken ontwerptekeningen kunt u als pdf-bestanden per e-mail opvragen bij projectleider Rutger Groen.