Nieuwbouw woningen Blekersveld

Blekersveld is een braakliggend terrein in Overveen waar permanente woningen komen. Dit is hard nodig vanwege de grote woningnood in de gemeente. We nemen onze verantwoordelijkheid en willen graag snel huizen bouwen. Het aantal sociale huurwoningen in Bloemendaal en vooral in Overveen is laag. Daarom willen we op Blekersveld bouwen voor mensen die nu moeilijk een woning kunnen vinden, zoals startende leraren, zorgpersoneel en politieagenten. We bouwen ook voor senioren, zodat er meer doorstroom in de gemeente komt. De gemeenteraad heeft haar voorkeur uitgesproken voor maximaal 120 sociale huurwoningen, in één gebouw met meerdere verdiepingen.

Participatie

Bij de ontwikkeling van Blekersveld betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. We organiseerden eerder 2 participatiebijeenkomsten. De eerste was in oktober 2023. De avond had een open karakter. De nadruk lag op informatie ophalen en vooral goed luisteren naar wensen en ideeën.

We hebben de resultaten van de participatie verwerkt in een ontwikkelvisie. Tijdens een inloopbijeenkomst in februari op het terrein van Blekersveld was er een tussentijds informatiemoment. Omwonenden, geïnteresseerden en andere belanghebbenden bekeken de uitgewerkte woningbouwvarianten. Ook was er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de wethouder, betrokken ambtenaren en Brederode Wonen.

De gemeente organiseert de participatie tijdens de fase waarin we besluiten hoe we op Blekersveld gaan bouwen (de planvorming). Daarna gaat een betrokken ontwikkelaar verder met de participatie over de invulling van het plan en het ontwerp. De komende maanden maakt de gemeente verder afspraken met woningcorporatie Brederode Wonen. Brederode gaat nu een ontwerp voor maximaal 120 woningen in één gebouw verder uitwerken, het liefst een heel duurzaam plan.

Documenten

Planning (onder voorbehoud)

Contact

Heeft u vragen over het project of over de participatie? Neem contact op met:

Gemeente Bloemendaal

Philip Wenneker (023) 522 55 55