Nieuwbouw woningen Blekersveld

In 2022 en 2023 is de locatie Blekersveld in Overveen klaargemaakt voor de bouw van woningen. Eerst kwamen er tijdelijke woningen voor de opvang van vluchtelingen. Met de opvanglocatie Oldenhove verviel dit plan en nu komt er permanente woningbouw.

Woningcorporatie Brederode Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het gaat om 80 sociale huurwoningen van tenminste 40m2.

Participatie

Tijdens eerdere participatiebijeenkomsten zijn omwonenden en betrokkenen geïnformeerd over de plannen. Voor de ontwikkeling van de eerste plannen nam de woningcorporatie de wensen en ideeën uit deze bijeenkomst mee. 

Vervolg participatie

Brederode Wonen heeft een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze worden begin oktober tijdens een inloop informatiebijeenkomst voorgelegd aan omwonenden. Ook is er ruimte om mee te denken over de inrichting van de buitenruimte. Omwonenden ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan een meedenkgroep.

Planning

  • September-oktober 2023 : Informatieavond
  • 4e kwartaal 2023 tot en met 2e kwartaal 2024: Uitwerken plannen, voorbereiden vergunningsaanvraag, participatie buitenruimte
  • 3e en 4e kwartaal 2024: Vergunningsprocedure
  • 2025: Start bouw

Contact

Heeft u vragen over het project of over de participatie? Neem contact op met:

Gemeente Bloemendaal

Philip Wenneker (023) 522 55 55

Ontwikkelaar Brederode Wonen

Mark Smit (023) 525 91 91