Duurzaam bouwen en verbouwen

Als u gaat verbouwen, raden we u aan om de mogelijkheden tot verduurzaming direct mee te nemen. Voor vragen, handige tips en meer informatie zie Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk gemeentelijk loket.

Groen dak op uw aanbouw

Als u gaat aanbouwen, maak dan gelijk een groen dak op uw aanbouw. Een groen dak:

  • Vangt water op
  • Biedt voedsel voor insecten
  • Werkt verkoelend in de zomer

Een 3-dubbele win-win situatie dus. De gemeente wil voorkomen dat door de steeds hetere zomers inwoners een aparte airco aanschaffen. Airco’s gebruiken namelijk veel stroom. Een groen dak zorgt voor meer biodiversiteit in uw tuin. U draagt met planten op het dak ook bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Een groen dak met sedumplantjes is onderhoudsarm. Lees meer over groendaken en subsidies

Isoleer vloer, dak en gevel als u gaat verbouwen

Gaat u verbouwen, isoleer dan vloer, dak en gevel zoveel mogelijk direct mee. Dus kiest u een nieuwe vloer, isoleer dan zoveel mogelijk tussen de balkenlaag en kies voor een dik pakket vloerisolatie. Geen nieuwe vloer maar wel een kruipluik, ook dan kunt u, als de kruipruimte voldoende ruim is, de vloer van onderaf tussen de balklaag laten isoleren. U zult het merken in comfort in vergelijking met een geïsoleerde vloer.

De Rijksoverheid geeft subsidie voor glasisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie en dakisolatie. Bekijk de regelingen en voorwaarden

Als u in een appartement woont dan is het belangrijk dat u de verduurzamingsmogelijkheden van het hele gebouw onderzoekt. Uw appartement is immers onderdeel van de Vereniging van eigenaars (VvE). Bestuurders van de VvE kunnen na overleg met de gemeente contact opnemen met het VvE duurzaamheidsloket voor een intakeadvies. De gemeente Bloemendaal neemt deze kosten voor haar rekening.

Meer informatie

Kijk op Eigenhuis.nl of neem contact op met de heer Kruisman beleidsmedewerker duurzaamheid via 023 5126053.

Zonne-energie wordt steeds populairder. Op zonatlas.nl ziet u of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen (PV) of PVT panelen. Een PVT-systeem is een combinatie van een traditioneel zonnepaneel en een zonnecollector in één. Deze wekken en elektriciteit op en de warmte van de zon kan gebruikt worden om water of lucht te verwarmen. Zie Zonatlas.nl.

Meer informatie

Voor zelf duurzame energie opwekken zie Bloemendaal Zet Stappen. Daar vindt u ook informatie over hybride warmtepompen. Zie Bloemendaalzetstappen.nl.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe minder fossiele energie er wordt gebruikt, hoe beter het energielabel is. De normering loopt van A t/m G. 

A++++ is het hoogst haalbare.

Om het energielabel van je woning vast te stellen, wordt gekeken naar de isolatie van de woning en naar de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Dit wordt uitgedrukt in de maximale energiebehoefte in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar. Het rapport dat u ontvangt over uw energielabel bestaat uit een aantal overzichtelijke pagina’s waarin u de energieprestatie van de woning terug kunt vinden. Daarnaast worden ook eventuele verbetermogelijkheden voorgesteld waarmee u het energieverbruik kunt verminderen.

Waarom een energielabel

Het energielabel is ingevoerd volgens de Europese richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive’. Het doel is eigenaren van woningen of gebouwen bewust te maken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Voor (potentiële) kopers is het belangrijk om te weten hoe energiezuinig een woning is. Met een definitief energielabel kunnen zij een schatting maken van de hoogte van de energierekening en de (eventuele) stappen die nog gezet kunnen worden in verduurzaming. 

Een woningverkoper die bij overdracht geen definitief energielabel overhandigt, krijgt een boete van € 435.

Energielabel aanvragen

Als u een nieuwbouwwoning koopt moet bij de oplevering van uw woning een definitief energielabel worden overhandigd. 

Wanneer is een energielabel verplicht

Een definitief energielabel is verplicht voor woningen bij verkoop, verhuur en oplevering.Vanaf 1 januari 2022 bent u bij verkoop van uw woning verplicht in de advertentie het label te vermelden. U moet op het moment van adverteren (advertentieplicht) dus al over een definitief label beschikken. Potentiële kopers kunnen dan al in de advertentie zien hoe duurzaam de woning is. Het energielabel is 10 jaar geldig, vanaf het moment van ontvangst.  

Verder bent u bij verkoop van de woning verplicht op het moment van overdracht een definitief label te verstrekken aan de koper. Niet voor alle woningen is het energielabel verplicht. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor onder andere beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Beschikt u al over een definitief energielabel, Bekijk of deze nog geldig is.

Energielabel aanvragen

Als u nog geen definitief energielabel hebt en u wilt uw huis gaan verkopen, dan moet een gecertificeerde vakbekwame energieadviseur worden ingeschakeld. U vindt deze via het Centraal Register Techniek

De energieadviseur komt bij u thuis en neemt de woning op. Er wordt nagegaan hoe het is geïsoleerd en berekent hoeveel energie nodig is voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Vervolgens stelt de adviseur het energielabelletter vast en werkt het energielabel verder uit.

De Energieke Burger is een ervaren Bloemendaalse vrijwilligersorganisatie met technische expertise. Alle leden wonen in de gemeente Bloemendaal en zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van verduurzaming. Zij helpen u met onafhankelijke informatie en ondersteuning van het energiezuiniger maken van je woning. De Energieke Burger organiseert onder andere themabijeenkomsten over energiebesparing en individuele- of collectieve (straat- of wijk) ondersteuning door energiecoaches. Kijk op www.deenergiekeburger.nl voor meer informatie.