Openbare laadpalen elektrische auto's

Gemeente Bloemendaal ziet het aantal elektrische auto’s sterk toenemen en verwacht dat deze groei de komende jaren doorzet. Dat betekent minder CO2-uitstoot en een schonere toekomst. We hebben daarom meer laadpalen nodig. Daarvoor werkt de gemeente met een zogenaamde plankaart. Op deze kaart staan de plekken waar mogelijk nieuwe laadpalen kunnen komen in de gemeente Bloemendaal.

Meedenken over laadpaallocaties

Als inwoner kunt u tot 7 november meedenken over de locaties van deze nieuwe openbare laadpalen. Ga naar de website Bloemendaal zet stappen