Nico Heijink (wethouder VVD)

Nico Heijink

Portefeuille

  • Financien, belastingen, heffingen (GBKZ)
  • Grondzaken, vastgoed en economische zaken
  • Bedrijfsvoering (inclusief.ICT)
  • Omgevingsbeleid
  • Dienstverlening, strand en sport
  • Projectwethouder Park Vogelenzang, Dennenheuvel, Bispinckpark
  • Dorpskernwethouder Bennebroek en Bloemendaal

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Meerlanden (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)
  • Bank Nederlandse Gemeenten (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)
  • Stedin (aandeelhoudersvergadering) (onbezoldigd)