Brief burgemeester Elbert Roest aan gemeenteraad 26 oktober 2022

Geachte leden van de raad, 

Morgen staat in de Commissie Bestuur en Middelen de evaluatie van het integriteitsprotocol en het jaarverslag van de Commissie Integriteit op de agenda. De Commissie die u als raad – na een intensief voorbereidingstraject - in april 2021 hebt aangewezen om de grote hoeveelheid Integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers op onafhankelijke wijze te kunnen onderzoeken en de raad van advies te voorzien over de afhandeling ervan.

Nu de commissie ruim een jaar haar werkzaamheden verricht, blikt ze in het jaarverslag terug op die periode. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor enkele constateringen die zij tijdens haar werkzaamheden heeft gedaan.

Reeds sinds mijn aantreden heb ik getracht het destructieve karakter van de vele integriteitsmeldingen, voornamelijk gedaan door een klein aantal raadsleden, te agenderen. Keer op keer wordt nagenoeg dezelfde conclusie door uw raad getrokken: er is geen sprake van een integriteitsschending. 

De meldingen hebben veel schade toegebracht aan de reputatie van de gemeente en ook aan die van de beklaagden. Ook als er sprake is van ongegrond verklaring gaat het keer op keer moeten verdedigen tegen allerlei openbare beschuldigingen betrokkenen niet in de koude kleren zitten.

Inmiddels zijn nu de leden van de Commissie Integriteit zelf het doelwit van aantijgingen en persoonlijke aanvallen van enkele raadsleden. Ik acht dat zeer schadelijk. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van onze medewerkers, maar ook van onze adviseurs! Naast het persoonlijke leed dat dit aanricht, schaadt dit tevens de bestuurbaarheid van de gemeente en leidt dit tot ondermijning van het gezag. 

We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat de Integriteitscommissie als democratisch gekozen instrument blijft bestaan. Ik vraag aan u als gemeenteraad om daarover een heldere uitspraak te doen.

 

Met vriendelijke groet,

Elbert Roest