Bestuurlijke integriteit

In de raadsvergadering van 18 april 2024 is een initiatiefvoorstel aangenomen waarmee het Protocol integriteit van 2022 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw protocol.
Meer informatie over dit nieuwe protocol volgt na publicatie op de website overheid.nl.