Wateroverlast

In de gemeente Bloemendaal staat het grondwater op het moment erg hoog. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid regen in korte tijd.

Wil je wateroverlast melden?

  • Bij nood- of levensbedreigende situaties: bel 112
  • Bij spoed, maar niet levensbedreigende situaties: bel de brandweer via 0900 0904
  • Geen spoed: doe dan een melding 

Meer informatie

Lees meer informatie over het hoge grondwaterpeil in onze gemeente op het waterloket. Daar leest u ook wat wij hier tegen doen en wat u zelf kunt doen.