Verkeer melden

Onoverzichtelijke bochten, onveilige oversteek, te smalle doorgangen.

Melding verkeer doen

  • kampeerwagens, caravans of aanhangers te lang geparkeerd op één plek
  • fietswrakken in de openbare ruimte
  • deelscooters onjuist geparkeerd

 Doe een melding.

Meld schade en onderhoud aan verkeers- en straatnaamborden 

Schade verkeersborden melden