Geluidsoverlast

Muziek

Telefonisch melden bij de politie via 0900 8844
Lees ook: Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast

Bouw- of verbouwwerkzaamheden

Motoren

Meld overlast van motoren op wegen in de gemeente Bloemendaal. De gemeente maakt op basis van deze meldingen een inventarisatie van de soorten overlast die inwoners ervaren. De inventarisatie wordt besproken, gedeeld met de politie. Melders ontvangen geen inhoudelijke reactie.

Geluidsoverlast motoren melden

Burenruzie

Stichting Meerwaarde kan bemiddelen als u er met de buren niet uitkomt. Zie Hulp bij burenruzie

Geluidsoverlast bedrijven

Geluidsoverlast van bedrijven, zoals horeca melden:

  • Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) bij de Omgevingsdienst IJmond via 0251 263863
  • Buiten kantooruren bij de politie via 0900 8844

Geluidsoverlast circuit Zandvoort

Geluidsoverlast van het circuit Zandvoort meldt u bij Omgevingsdienst IJmond.
Naar het online klachtenformulier van Omgevingsdienst IJmond

Geluidsoverlast vliegtuigen

Via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) doet u een melding van geluidsoverlast van vliegtuigen.