Inwonersparticipatie nieuw beleid Sociaal Domein

Hoe gaan we om met gezondheid, zorg en welzijn? Wat is er voor jongeren te doen en hoe gaan we om met ouderen en eenzaamheid? Meer sport of juist meer cultuur? Allemaal onderwerpen waar de gemeente Bloemendaal zich mee bezighoudt en over nadenkt.

Het Sociaal domein van de gemeente Bloemendaal bestaat uit de wettelijke taken die de gemeente uitvoert in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Daarnaast valt onder het Sociaal Domein onderwerpen als sport, kunst & cultuur, kinderopvang, onderwijs, jongerenwerk & welzijnswerk, eenzaamheid en mantelzorg.

De gemeente maakt elke 4 jaar nieuw beleid op het gebied van zorg en welzijn. Hierin leggen we vast wat de komende jaren gaat gebeuren. De afdeling Sociaal Domein is nieuwsgierig naar de mening van inwoners over deze onderwerpen.

Participatieavonden

U bent van harte welkom op een van de volgende participatieavonden:

Programma

19.00 uur: Inloop, koffie/thee

19.15 uur: Korte presentatie: de nieuwe plannen in 3 hoofdthema’s

19.30 uur: Rondetafelgesprek per thema

20.45 uur: Terugkoppeling, uitleg over het vervolg

21.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

Meld u per e-mail aan voor één van de avonden via teamsociaaldomein@bloemendaal.nl