Meedenken met de gemeente

Bloemendaal is van u. We vinden het daarom belangrijk dat u meedenkt over plannen in uw straat, buurt, wijk of Bloemendaal. U kunt dit op verschillende manieren doen. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u mee kunt doen. Ook ziet u over welke projecten u mee kunt denken. 

Gemeente Bloemendaal wil inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij beleid, plannen en veranderingen in de gemeente. Uw idee, ervaring en mening vinden wij daarom belangrijk. Het doel van de digitale peiling is om een eerste indruk te krijgen over hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken. De enquĂȘtes gaan over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Voor onderwerpen op wijk of straatniveau zijn er ook nog thema-avonden, beeldvormende avonden, inwonersbijeenkomsten en klankbordgroepen.

Aanmelden

Als u wilt meedenken kunt u zich aanmelden voor Digipanel.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad om een uw idee, oplossing of probleem voor te leggen:

  • Stuur een e-mail naar griffie@bloemendaal.nl
  • Inspreken of een presentatie houden bij een beeldvormende avond over een onderwerp dat al dan niet op de agenda is opgenomen
  • Inspreken bij een Raadscommissie over een onderwerp dat op de agenda staat

Meer informatie over alle mogelijkheden vindt u op gemeenteraad.bloemendaal.nl.