Over het Digipanel

Gemeente Bloemendaal wil inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij beleid, plannen en veranderingen in de gemeente. Uw idee, ervaring en mening vinden wij daarom belangrijk. 

3 x per jaar houden we een digitale peiling

Het doel van de digitale peiling is om een eerste indruk te krijgen over hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken. De enquêtes gaan over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Voor onderwerpen op wijk of straatniveau zijn er ook nog thema-avonden, beeldvormende avonden, inwonersbijeenkomsten en klankbordgroepen.

Aanmelden Digipanel

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij om te zien of het Digipanel een goede afspiegeling is van de Bloemendaalse bevolking. En soms is een Digipanel-onderzoek bedoeld voor een specifieke groep inwoners. Bijvoorbeeld jongeren, inwoners van een bepaalde dorpskern of inwoners die hebben aangegeven hebben interesse te hebben in een specifiek onderwerp. Zo'n specifiek Digipanel-onderzoek gaat dan alleen naar die groep.

Wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie de volledige privacyverklaringvan de gemeente Bloemendaal.