Over het Digipanel

Aanmelden Digipanel

Uw straat, uw wijk, uw dorp 

De gemeente Bloemendaal wil inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij beleid, plannen en veranderingen in de gemeente. Uw idee, ervaring en mening vinden wij belangrijk. 

3 x per jaar houden we een digitale peiling

Het doel van de digitale peiling is om een eerste indruk te krijgen over hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken. De enquêtes gaan over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Voor onderwerpen op wijk of straatniveau zijn er ook nog thema-avonden, beeldvormende avonden, inwonersbijeenkomsten en klankbordgroepen.

Wat kunnen we doen zodat het aantal planten en dieren toeneemt?

De gemeente gaat een plan maken om het aantal planten en dieren (weer) toe te laten nemen. Graag horen we ook van inwoners hoe zij denken over het aantal planten en dieren.

Tot en met 12 december 2019 kunnen inwoners die zijn aangemeld bij het Digipanel meedoen aan deze enquête.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij om te zien of het Digipanel een goede afspiegeling is van de Bloemendaalse bevolking. En soms is een Digipanel-onderzoek bedoeld voor een specifieke groep inwoners. Bijvoorbeeld jongeren, inwoners van een bepaalde dorpskern of inwoners die hebben aangegeven hebben interesse te hebben in een specifiek onderwerp. Zo'n specifiek Digipanel-onderzoek gaat dan alleen naar die groep.

We werken samen met het onderzoeksbureau Parantion, die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het bedrijf is ISO gecertificeerd op het gebied van databeveiliging. Lees voor meer informatie de volledige privacyverklaring van de gemeente Bloemendaal.

Naar de privacyverklaring