Samenstelling Wmo-raad sociaal domein

De heer Bert Schuuring, waarnemend voorzitter

Mevrouw Anne Gelderloos-Tuinstra, secretaris

Mevrouw Margriet van Andel, penningmeester

Mevrouw Monique Dammers, lid

de heer Cees Sieswerda

De heer Cees Sieswerda, lid

Mevrouw Esther Verstraaten, lid