Samenstelling Wmo-raad sociaal domein

Mevrouw Ellen Verschuur–van der Voort, voorzitter

De heer Cees Dedel, penningmeester

Mevrouw Anne Gelderloos-Tuinstra, secretaris

Mevrouw Monique Dammers, lid

De heer Bert Schuuring, lid

Mevrouw Margriet van Andel, lid

Mevrouw Esther Verstraaten, lid