Samenstelling Wmo-raad sociaal domein

Mevrouw Ellen Verschuur–van der Voort, voorzitter

Mevrouw Anne Gelderloos-Tuinstra, secretaris

Mevrouw Margriet van Andel, penningmeester

Mevrouw Monique Dammers, lid

De heer Bert Schuuring, lid

de heer Cees Sieswerda

De heer Cees Sieswerda, lid

Mevrouw Esther Verstraaten, lid