Samenstelling Adviesraad Wmo en Jeugd

Cees Sieswerda, lid en waarnemend voorzitter

de heer Cees Sieswerda

Burgemeester en wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Bloemendaal doen hun uiterste best om de ingewikkelde regels van het Sociaal Domein om te zetten in hanteerbare beleidsregels. Daarom is het goed om hen – mede vanuit mijn eigen ervaringen en expertise - te vragen of op te merken: "Hebben jullie daar wel aan gedacht?"

Anne Gelderloos-Tuinstra, secretaris

Na mijn werkzame leven wilde ik graag iets oppakken waar de ‘scharnierrol’ die ik graag invul, goed tot zijn recht komt. Zo ben ik zowel gemeentelijk als landelijk betrokken geraakt bij het brede sociale domein.

Het is belangrijk om niet alleen over degenen om wie het gaat te praten, maar met hen. Eén van aansprekendste mogelijkheden is om als Adviesraad Wmo en Jeugd bij relevante organisaties in onze gemeente op bezoek te gaan om zo van elkaar te kunnen leren en elkaar te inspireren.

Margriet van Andel, lid en penningmeester

Als (kinder)fysiotherapeute ben ik bijna 40 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Mijn aandacht is daarbij altijd gericht geweest op “heel de mens”. De huidige ontwikkelingen in de richting van preventie, positieve gezondheid en maatwerk op het gebied van de hulpverlening hebben dan ook mijn sterke interesse.
Als mantelzorger kwam ik in aanraking met de niet altijd even duidelijke weg naar de toegang tot de voorzieningen binnen het sociaal domein. Ik heb gemerkt dat ik door deel uit te maken van de Adviesraad Wmo en Jeugd iets wezenlijks kan bijdragen aan het sociaal beleid van de gemeente Bloemendaal.

Esther Verstraaten, lid

Met mijn studie Sociale Zekerheidskunde en ruim 25 jaar ervaring in het Human Resources werkveld heb ik veel kennis opgebouwd over het Sociaal Domein. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar inclusie en toegankelijkheid. Ook mijn eigen ervaringsdeskundigheid, een breed netwerk en contact met de achterban spelen een rol.  Met veel plezier en soms een kritische noot, hoop ik op meer bewustwording, aandacht en verbetering voor steeds complexer wordende vraagstukken omtrent zorg, welzijn en hulpmiddelen.

Ria van Beemen, lid

(Juni 2024 in functie benoemd, foto en tekst volgen)

Marchel-Wim van Dongen, lid

(Juni 2024 in functie benoemd, foto en tekst volgen)