Adviesraad Wmo en Jeugd

Ervaringen over bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid, ouderenbeleid en jeugdbeleid kunt u delen met de Adviesraad Wmo en Jeugd. De Adviesraad geeft de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd advies over het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

De Adviesraad Wmo en Jeugd gaat graag met u (telefonisch) in gesprek. Maak een afspraak via adviesraadwmoenjeugd@gmail.com

Wat doet de Adviesraad

De Adviesraad geeft geen adviezen aan of over individuele inwoners, en behandelt geen klachten of afwijzingen van individuele aanvragen. Inwoners kunnen wel zaken van algemeen belang onder de aandacht brengen. De Adviesraad vergadert elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neem dan contact op met de Adviesraad. Stuur een e-mail naar adviesraadwmoenjeugd@gmail.com

Samenstelling Adviesraad Wmo en Jeugd