Wmo-raad sociaal domein

Uw ervaringen over bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid en ouderenbeleid kunt u delen met de Wmo-raad Sociaal domein. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Zoals advies over de Wmo, het jeugd- en participatiebeleid.

De Wmo-raad Sociaal domein gaat graag met u (telefonisch) in gesprek. Maak een afspraak via wmoraadbloemendaal@ziggo.nl

Bekijk de samenstelling van de Wmo-raad.

De Wmo-raad Sociaal domein geeft geen adviezen aan of over individuele inwoners. De Wmo-raad is geen klachtencommissie en neemt geen afwijzingen van een individuele aanvraag in behandeling. Inwoners kunnen wel zaken van algemeen belang onder de aandacht brengen.

De Wmo-raad heeft initiatief-, informatie,-en adviesrecht. De Wmo-raad vergadert om de 4 weken. De vergaderingen zijn openbaar.

Leden

De Wmo-raad sociaal domein bestaat uit:

  • onafhankelijk voorzitter
  • ambtelijk secretaris
  • maximaal 5 leden

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie neem contact op met de gemeente.

Oudere verslagen inzien? Stuur uw verzoek via e-mail naar wmoraadbloemendaal@ziggo.nl