Wmo-adviesraad Sociaal Domein

Uw ervaringen over bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid en ouderenbeleid kunt u delen met de Wmo-raad Sociaal domein. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Zoals advies over de Wmo, het jeugd- en participatiebeleid.

De Wmo-raad Sociaal domein gaat graag met u (telefonisch) in gesprek. Maak een afspraak via wmoraadbloemendaal@ziggo.nl

Bekijk de samenstelling van de Wmo-raad

Wat doet de Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad Sociaal Domein geeft geen adviezen aan of over individuele inwoners. De Wmo-raad is geen klachtencommissie en neemt geen afwijzingen van een individuele aanvraag in behandeling. Inwoners kunnen wel zaken van algemeen belang onder de aandacht brengen.

De Wmo-raad heeft initiatief-, informatie,-en adviesrecht. De Wmo-raad vergadert elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar wmoraadbloemendaal@ziggo.nl.