Samenvatting informatiebijeenkomst 12 april

Samenvatting

Aanwezig:

 • Onafhankelijk gespreksleider
 • Wethouder Attiya Gamri
 • Wethouder Nico Heijink
 • 4 medewerkers van het COA 
 • Ambtelijke ondersteuning

Genodigden:

 • Omwonenden van Sparrenlaan (Aerdenhout), Westelijke Randweg (Overveen)
 • Gemeenteraadsleden
 • Andere geïnteresseerden

De vragen uit de zaal zijn globaal in te delen in de volgende thema’s:

Zorgen over de veiligheid van omwonenden

Bij Westelijke Randweg 1 (WR1) richten de zorgen zich vooral op de aanwezigheid van een transformatorstation. Er zijn vooral vragen over eerder verschenen rapporten en voortgang van nieuwe onderzoeken naar de veiligheid voor toekomstige bewoners en direct-omwonenden.
Voor de Sparrenlaan gaan de zorgen vooral over (geluids)overlast van de minderjarige asielzoekers, te weinig mogelijkheden/voorzieningen voor jongeren, mogelijk negatieve effecten op uitstraling en rust van de buurt.    

Geschiktheid van beide locaties

 • Als WR1 eerder niet geschikt werd bevonden door de gemeenteraad, waarom nu dan wel als tijdelijke locatie voor asielopvang?
 • Hoe kunnen er op de Sparrenlaan 20-30 minderjarige jongeren worden opgevangen? Is het gebouw niet veel te klein en ongeschikt voor die doelgroep?
 • Hoe is het college tot deze locaties gekomen en wat zijn de alternatieven?
 • Welke criteria zijn gehanteerd en is er een lijst met andere mogelijk geschikte locaties? Wanneer wordt deze lijst openbaar? 
 • Wat is de rol en positie van het COA ten opzichte van de gemeente?
 • Wie betaalt kosten van de opvang van AMV’ers/asielzoekers, wie doet begeleiding en wie heeft de regie?
 • Hoe ziet het vervolg eruit?
 • Hoe verloopt het verdere proces en de besluitvorming? Wat zijn de volgende informatiemomenten en is er inspraak mogelijk? Is er ruimte voor participatie?  

De vragen zijn tijdens deze informatieavond wanneer mogelijk beantwoord door het college en/of het COA