Monumenten

Kaart monumenten

Binnen de gemeente Bloemendaal bevinden zich 475 beschermde monumenten.

Wijzigen monument

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist.