Verhuizing doorgeven

Als u naar of binnen Bloemendaal verhuist, geeft u dat uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent door aan de gemeente . Verhuist u naar een andere gemeente, geef uw verhuizing door bij uw nieuwe gemeente. 
Er zijn twee mogelijkheden:

 

Afspraak maken

 • Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit.
 • U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl
 • Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

 • voor uzelf (vanaf 16 jaar)
 • voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
 • voor uw kind, kinderen
 • voor uw inwonende ouders
 • als curator voor de persoon over wie u het curatorschap voert

Als u uw verhuizing niet online kunt doorgeven, kom dan naar het gemeentehuis. U moet wel een afspraak maken. 

Meenemen als u een afspraak maakt

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Verklaring toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen
 • (Kopie) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen

Afspraak maken

U ontvangt bericht van ons als uw gegevens zijn verwerkt en u officieel bent ingeschreven bij de gemeente Bloemendaal.

Voorwaarden

 • Voor een gezin (als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt) of bij samenwonen op een nieuw adres, moeten beide partners los van elkaar aangifte doen
 • Als u alleen of met gezin, partner, en/of kinderen verhuist, dan moet u bij de aangifte een kopie van de huur- of koopovereenkomst meesturen
 • Als u gaat inwonen bij een ander (ouders, familie etc.) dan moet u bij de aangifte een verklaring van de hoofdbewoner meesturen. Dit formulier haalt u op in het gemeentehuis of bij servicepunt Bennebroek.

Verhuizing doorgeven als zorginstelling die gebruik maakt van e-herkenning

Verhuizing van een (toekomstige) bewoner doorgeven

Verhuizing naar een zorginstelling doorgeven als inwoner van de gemeente Bloemendaal

U geeft uw verhuizing online door met DigiD

Als u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen moet u een afspraak maken als u zich inschrijft. Zie voor meer informatie Verhuizen naar Nederland.