Verhuizen naar Nederland

Als u vanuit het buitenland in Bloemendaal komt wonen (immigreren) moet u zich binnen 5 dagen inschrijven bij de gemeente. Dat doet u als u minimaal 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden. Ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond (hervestiging) moet u zich inschrijven.

Maak een afspraak om u in te schrijven in de gemeente. Ieder gezinslid dat meeverhuist moet bij de afspraak aanwezig zijn (ook kinderen).

U moet meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte (en eventueel bewijs einde huwelijk)
  • Uw koop- of huurcontract 
  • Verklaring van inwoning
Maak een afspraak