Voorrangsregels bij lokale binding

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan wonen of verhuizen in Bloemendaal. Daarom hebben wij in onze Huisvestingsverordening voorrangsregels opgenomen voor Bloemendalers die een economische of maatschappelijke binding hebben met onze gemeente. Dit noemen wij lokale binding.
De woningbouwcorporatie toetst de aanvragen om mogelijk voorrang te kunnen verlenen bij woningtoewijzing. Dit gebeurt op basis van de volgende voorwaarden:

Economische binding

U werkt minimaal 20 uur per week voor een bedrijf of organisatie die is gevestigd in de gemeente Bloemendaal (dit geldt ook voor zzp’ers en eenmanszaken).

Maatschappelijke binding

  • U heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar in de gemeente Bloemendaal gewoond
  • U doet vrijwilligerswerk voor een bedrijf of organisatie gevestigd in de gemeente Bloemendaal voor minimaal 20 uur in de week
  • U volgt een volledige dag per week studie bij een opleidingsinstituut gevestigd in de gemeente Bloemendaal

Toewijzing huurwoningen

De toewijzing van huurwoningen van woningcorporaties  in de regio Zuid Kennemerland en IJmond gebeurt door Woonservice