Openingstijden winkels

  • De Winkeltijdenwet geldt voor alle winkels. Deze wet bepaalt dat winkels op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) open mogen zijn van 6.00 tot 22.00 uur.
  • De Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 geldt alleen voor de winkels in de gemeente Bloemendaal. Deze verordening bepaalt:
    • dat winkels op zon- en feestdagen geopend mogen zijn van 11.00 tot 20.00 uur
    • dat het verboden is om op zon- en feestdagen te laden en te lossen ten behoeve van de bevoorrading van de winkel 

Wijziging Winkeltijdenverordening

Op 17 juni 2022 is de Winkeltijdenverordening Bloemendaal gewijzigd. Tot deze datum mochten winkels op zon- en feestdagen tot 22.00 uur geopend zijn. Nu is dit alleen mogelijk met ontheffing.
Bekijk de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 op overheid.nl.

De gemeente kan ontheffing verlenen van:

  • de winkeltijden op werk-, zon- en feestdagen
  • het verbod om op zon- en feestdagen te mogen laden en lossen

De gemeente beslist pas op een aanvraag om ontheffing nadat overleg tussen omwonenden en winkeliers heeft plaatsgevonden. Aan een ontheffing kan de gemeente voorschriften en beperkingen verbinden.
Een ontheffing kan worden geweigerd als de openstelling van de winkel nadelige gevolgen heeft voor de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel.

Ontheffing winkeltijden aanvragen Ontheffing laden/lossen aanvragen
Winkeltijden, ontheffing Tarief 2024
Aanvraag ontheffing € 239,89