Veelgestelde vragen over wateroverlast

Op deze pagina staan de antwoorden op veelgestelde vragen over wateroverlast. We voegen regelmatig vragen en antwoorden toe aan deze pagina.

Waarom hebben wij deze winter last van extreem hoog grondwater?

De natuurlijke balans is verstoord door de aanhoudende periode en hoeveelheid neerslag in november en december 2023.

Kan PWN de pompen aanzetten om het grondwater te verlagen?

In de Kennemerduinen is nog een oud stelsel van pompen aanwezig dat zou kunnen worden aangezet. Er is in de herfst en winter in het grondgebied van de gemeente Bloemendaal 11 miljoen m3 meer neerslag gevallen dan normaal. De pompen zouden meer dan een jaar nodig hebben om dat weg te pompen. Dat is niet realistisch en moeilijk uitvoerbaar.

Heeft de bomenkap in de duinen invloed op de grondwaterstand?

Bomen voeren water af en hebben dus invloed op het grondwater. Uit metingen in de afgelopen 10 jaar bleek echter dat dit geen significante verhoging van het grondwater in de omgeving waar overlast wordt ervaren heeft veroorzaakt.

Waarom is ten zuiden van de Zandvoorterweg geen wateroverlast in de duinen te zien?

Dat is het duingebied van Waternet. Daar bevindt zich een geïsoleerd systeem van kanalen dat is ingesteld op een vast peil. Daardoor is binnen dit stelsel een gereguleerde afwatering. Buiten het stelsel van kanalen staat het grondwater ook hoog in dit duingebied.

Hoelang gaat zullen we overlast hebben door dit hoge grondwater?

Grondwater verplaatst zich heel langzaam door de bodem, dat duurt soms maanden om van het duin naar de Leidsevaart te stromen. Het grondwater is nu wel langzaam aan het zakken.

Is dit geen landelijk probleem en moet dit dan ook niet landelijk opgepakt worden?

Het hoge grondwater zorgt inderdaad landelijk voor problemen. Dit is ook zichtbaar in het hele duingebied van Hoek van Holland tot Den Helder. De verschillende beheerpartijen zijn hierover met elkaar in gesprek en zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor de toekomst.