Vergunning/melding gebruik gemeentegrond

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u tijdelijk de openbare ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een steiger, container, eco-toilet of een werkterrein inrichten? Vraag dan uiterlijk 6 weken van tevoren een vergunning aan. In sommige gevallen hoeft u enkel een melding bij ons te doen. Controleer hieronder wat voor uw situatie nodig is.

Melding doen

U hoeft alleen een melding te doen wanneer voorwerpen of materialen korter dan een dag op de openbare weg worden geplaatst. Neem contact met ons op als u zakken of los zand, aarde of grind aangeleverd krijgt. Los gestorte materialen moeten aan het einde van dezelfde dag, voor zonsondergang, opgeruimd zijn. U moet de weg schoon achterlaten.

Vergunning aanvragen

Neemt u gemeentegrond op een andere manier (dan hierboven omschreven) in gebruik voor uw verbouwing of klus? Vraag dan een vergunning aan. Doe uw aanvraag uiterlijk 6 weken voordat u de vergunning nodig hebt.

Hou er rekening mee dat u leges (administratiekosten) betaalt voor een vergunning. En daarnaast (precario)belasting voor het gebruik van gemeentegrond. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de grootte van uw object of voorwerp en afhankelijk van de tijdsduur dat u gebruik maakt van gemeentegrond.

Het is verboden om zonder vergunning of ontheffing van de gemeente voorwerpen op te hangen of neer te zetten op gemeentegrond. Overtreding van dit verbod is strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ook als u alleen een melding hoeft te doen, moet u zich houden aan de volgende regels voor het gebruik van gemeentegrond:

U zorgt ervoor dat de geplaatste voorwerpen:

 • Geen vluchtwegen blokkeren
 • Geen geleidestroken voor blinden en slechtzienden belemmeren
 • Niet op een gehandicaptenparkeerplaats staan
 • Bij plaatsing op een parkeerplaats niet meer dan één parkeerplaats in beslag nemen

U houdt rekening met de andere weggebruikers:

 • Houd een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter breed vrij voor hulpdiensten
 • Houd bij plaatsing op een voetpad een strook van 1,20 meter vrij voor voetgangers
 • Houd bij plaatsing boven de weg een doorrijhoogte aan van minimaal 4,20 meter vanaf het hoogste punt van de weg
 • Gebruik geen afzetlint

U voorkomt schade en vervuiling:

 • Neem bij plaatsing van steigers boven de weg of op het voetpad maatregelen om verspreiding van vuil te voorkomen en om vallend materieel op te vangen
 • Plaats materialen zoals zand, aarde en grind alleen in zakken, tenzij u deze nog dezelfde dag van de openbare weg verwijderd
 • Dek een open puinbak of zak af met een zeil of net om verspreiding van vuil te voorkomen. Tussen 22.00 en 06.00 uur is dit verplicht
 • Neem maatregelen om schade aan het wegdek, gemeente-eigendommen of eigendommen van derden te voorkomen
 • Laat na verwijdering van de stoffen en/of het materieel de omgeving schoon achter
 • Mogelijke aanvullende regels die voor uw situatie gelden, krijgt u met de vergunning meegestuurd
Melding gebruik gemeentegrond Vergunning aanvragen

Vragen?

Neem telefonisch contact op met een van de medewerkers van de afdeling Beheer, team APV en bijzondere wetten via 14 023.

Kosten

Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg Tarief 2024
Leges voor de vergunning € 89,96
Precariobelasting per m2:  
per dag € 0,50
voor 1 week of langer dan 3 dagen € 3,05
voor 1 maand € 10,15
voor 1 jaar € 59,90
een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2:  
per dag € 1,20
Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) € 59,97