Vergunning/melding gebruik gemeentegrond

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u tijdelijk de openbare ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een steiger, container, eco-toilet of een werkterrein inrichten? Meld dit dan uiterlijk 6 weken van tevoren. Check of u alleen melding doet of een vergunning moet aanvragen.

Melding doen

U hoeft alleen een melding te doen wanneer voorwerpen of materialen kort op de openbare weg geplaatst worden. Geef het aan ons door als u zakken of los gestort zand, aarde of grind aangeleverd krijgt. Los gestorte materialen moeten aan het einde van dezelfde dag, voor zonsondergang, opgeruimd zijn. U moet de openbare weg schoon achterlaten.

Vergunning aanvragen

Neemt u op een andere manier of voor een langere periode gemeentegrond in gebruik? Vraag dan een vergunning aan. Doe uw aanvraag uiterlijk 6 weken voordat u de vergunning nodig hebt.

Ook als u alleen een melding hoeft te doen, gelden de volgende regels voor het gebruik van gemeentegrond

U zorgt ervoor dat de geplaatste voorwerpen voorwerpen:

 • geen vluchtwegen blokkeren
 • geen geleidestroken voor blinden en slechtzienden belemmeren
 • niet op een gehandicaptenparkeerplaats staan
 • bij plaatsing op een parkeerplaats niet meer dan één parkeerplaats in beslag nemen.

U houdt rekening met de andere weggebruikers

 • Houd een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter breed vrij voor hulpdiensten
 • Houd bij plaatsing op een voetpad een strook van 1,20 meter vrij voor voetgangers
 • Houd bij plaatsing boven de weg een doorrijhoogte aan van minimaal 4,20 meter vanaf het hoogste punt van de weg
 • Gebruik geen afzetlint

U voorkomt schade en vervuiling

 • Neem bij plaatsing van steigers boven de weg of op het voetpadbmaatregelen om verspreiding van vuil te voorkomen en om vallend materieel op te vangen
 • Plaats materialen zoals zand, aarde en grind alleen in zakken, tenzij u deze nog dezelfde dag van de openbare weg verwijderd
 • Dek een open puinbak of zak af met een zeil of net om verspreiding van vuil te voorkomen. Tussen 22.00 en 06.00 uur is dit verplicht
 • Neem maatregelen om schade aan het wegdek, gemeente-eigendommen of eigendommen van derden te voorkomen
 • Laat na verwijdering van de stoffen en/of het materieel de omgeving schoon achter

Mogelijke aanvullende regels die voor uw situatie gelden, krijgt u met de vergunning meegestuurd.

Melding gebruik gemeentegrond Werkterreinvergunning aanvragen

 • DigiD (persoon) of met eHerkenning (organisatie);
 • Voor kleine objecten: een locatietekening met behulp van Google Maps.
 • Voor een bouwterrein: een werkterreintekening

Vragen?

Neem telefonisch contact op met het team Apv en bijzondere wetten via 14 023

Kostenoverzicht

Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg Tarief 2023
Leges voor de vergunning € 87
Precariobelasting per m2:  
per dag € 0,50
voor 1 week of langer dan 3 dagen € 2,95
voor 1 maand € 9,80
voor 1 jaar € 57,90
een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2:  
per dag € 1,15
Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) € 58